Ceník analytických zkoušek platný pro rok 2016 - 2017

V ceníku jsou uvedeny rozbory odpadních, podzemních, povrchových vod, zemin, odpadů a kalů, olejů, kovových materiálů, galvanických lázní a povlaků a dalších poskytovaných činností.

 Stanovení (úkon) Metoda měření VodyOdpady Ostatní Pozn. 
hodnota pH  elektrometrie,  30,-       
vodivost  elektrometrie,  30,-       
Kovy  AAS - plamen,  110,-  120,-  120,-   
Rtuť, Hg  AAS-TMA  250,-  320,-     
rozklad a úprava vz.  tepelně s lučavkou ap.  200,-  250,-     
CHSKCR  titračně,  110,-       
BSK5  titračně,  270,-       
Cr6+  MAS s difenylkarbazidem  120,-  140,-     
KNK.ZNK  titračně,  a 50,-       
RL.NL, VL  gravimetrie,  a 90.-       
solnost, tvrdost,  titračně, elektrometrie  a 60,-       
ztráta žíháním,  gravimetrie,  90,-       
kyanidy, CN-  MAS s kys. barbit. po destilaci  250,-  280,-     
chloridy, Cl-  ISE, nebo titračně,  70,-  120,-     
sírany SO42-  gravimetrie  90,-  120,-     
dusičnany, NO3-  MAS-UV,  90,-  120,-     
fosforečnany, PO43-  MAS s molybdenanem,  90,-       
Fosfor celkový PC  MAS s molybdenanem,  210,-  250,-     
dusitany, NO2-  MAS, s NED,  90,-       
amonné ionty a NH3  MAS po destilaci s Neslerem  90,-  120,-     
formy CO2  titračně, výpočet  a 60,-       
Sušina, popel,  gravimetrie,  70,-       
fluoridy, F-  ISE,  110,-  110,-     
RAS  gravimetrie  170,-       
N-celkový  MAS po mineralizaci a dest.  450,-       
EL, NEL,  IR - spektrometrie,  a 390,-  a 390,-     
Tuky,  gravimetrie  600,-       
fenoly,  MAS po destilaci  250,-  270,-     
Voda v org.látkách,  titracne - Fiser,  ---  450,-     
DOC, TOC  IR - spektrometrie,  480,-  570,-     
TCE.PCE.a.j.  GC-ECD,  970,-  980,-     
PCB, 6 kongenerů  GC- ECD,  1180,-  1280,-     
PCB, 7 kongenerů  GC - ECD,  1150,-  1280,-     
PCB, 16 kongenerů  GC - ECD,  1650,-  1680,-