Dozorový audit opět na výbornou

Chemická laboratoř společnosti Nanolab, spol. s r.o. je držitelem „Osvědčení o akreditaci“ udělené národním akreditačním orgánem, Českým institutem pro akreditaci. Chemická laboratoř tak přešla na vyšší stupeň odbornosti, když do r.2011 byla držitelem „Osvědčení o správné činnosti laboratoře“, které uděluje ASLAB, jako akreditační orgán Ministerstva Životního prostředí. Akreditace od ČIA je udělována na období 3 let, a poté se obnovuje v rámci neakreditačního procesu. Naši Chemickou laboratoř prověřovali 2 auditoři ČIA, po dobu 1 týdne. Jedná se tedy o poměrně náročný proces, který je navíc potvrzován každý rok kontrolními audity ve vymezeném rozsahu. Původní akreditační audit proběhl v lednu 2011. V říjnu 2012 byla laboratoř prověřována v rámci kontrolního, ročního dozorového auditu. Audit prokázal plnou funkčnost „Systému kvality“ Chemické laboratoře, dobrou odbornost personálu a účinnost všech metodik stanovení ukazatelů znečištění v odpadních, pitných a povrchových vodách. Měření se provádí na přístrojovém vybavení, které je na špičkové úrovni.