O nás

Nanolab, spol. s r.o. je zcela nezávislá česká dynamicky se rozvíjející společnost, která byla založena na počátku roku 2010. Hlavním předmětem činnosti je provádění laboratorních prací v oblasti fyzikálně-chemických a chemických rozborů vzorků vod na kvalitativní a kvantitativní zjišťování faktorů životního prostředí. Laboratoř je akreditována Českým institutem pro akreditaci podle normy ČSN EN ISO/IEC 17025:2005, Osvědčení o akreditaci číslo 68/2015 pro zkušební laboratoř č. 1625. Společnost zajišťuje komplexní chemicko-analytický servis, včetně odběrů vzorků a jejich doručení do laboratoře. Naší snahou je přístrojové vybavení laboratoře dále vylepšovat a zabezpečit tím rychlejší a co nejkvalitnější zpracovávání vzorků, v co nejširším rozsahu sledovaných parametrů.

Osvědčení o akreditaci

Osvědčení o akreditaci