Odběry vzorků vod

Svěřte odběr vzorků odborníkům! Tým pracovníků naší společnosti vám zajistí objektivní a kvalitní odběr vzorků při dodržení veškerých normativních a legislativních požadavků.

Postup při odběru vzorku pité vody

 • Odběr vzorku se provádí vždy tam, kde se voda nejčastěji používá
 • Odběr je třeba provést maximálně 18-20 hod. před předáním vzorku do laboratoře a je nutné ho uchovávat v chladničce
 • Před zahájením vlastního odběru vzorků odstraňte z kohoutku sítko, případně umělohmotné a další nástavce
 • Před vlastním odběrem vzorku vody je vhodné nechat vodu asi 10 minut odtéct, abychom získali reálný vzorek
 • Vždy je nutné si před odběrem vzorku pitné vody umýt ruce

 Odběr vzorku pro chemický rozbor

 • Vzorek se odebírá do polyetylenových nebo skleněných vzorkovnic, které si vyzvednete v naší laboratoři.
 • Vzorkovnice se před samotným odběrem důkladně vypláchne odebíranou vodou, aby nedošlo ke zkreslení výsledku rozboru vzorku vody.
 • Láhve naplníme až po okraj a uzavřeme tak, aby pod zátkou byla malá vzduchová bublina.

Odběr vzorku pro mikrobiologický rozbor

 • Odběr vzorku se provádí pouze do sterilních vzorkovnic! Vzorkovnice se nevyplachuje!
 • Před odběrem vzorku vody je nutná sterilizace kohoutku (nejjednodušší je ožíhnutím plamenem - např.zapalovačem )
 • Vodu nechte cca 5 minut odtékat středním proudem
 • Vzorkovnice se naplní 2-3 cm pod okraj
 • Odebraný vzorek pro chemický i mikrobilogický rozbor je nutné uchovávat v chladu a temnu a co nejdříve doručit do laboratoře!
 • Pro mikrobiologický rozbor neprovádějte odběr vzorku vody z vodní hladiny a ze zahradních hadic

 Odběr vzorku bazénových vod

 • Vzorek se odebírá do polyetylenových nebo skleněných vzorkovnic, které si vyzvednete v naší laboratoři.
 • Vzorkovnice se před samotným odběrem důkladně vypláchne odebíranou vodou, aby nedošlo ke zkreslení výsledku rozboru vzorku vody.
 • Láhve naplníme až po okraj a uzavřeme tak, aby pot zátkou nebyla vzduchová bublina.

 Odběr vzorku pro mikrobiologický rozbor bazénových vod

 • Odběr vzorku se provádí pouze do sterilních vzorkovnic! Vzorkovnice se nevyplachuje!
 • Vzorkovnice se otevře těsně před samotným odběrem
 • Vzorkovnice se naplní 2-3 cm pod okraj
 • Odebraný vzorek pro chemický i mikrobilogický rozbor je nutné uchovávat v chladu a temnu a co nejdříve doručit do laboratoře!

Pokyny pro odběr vzorků odpadní vody

V případě, že chcete odběr vzorků odpadních vod provádět sami, doporučujeme vám konzultaci s našimi odborníky. Poradíme vám:

 • jaký typ odběru
 • jaké použít vzorkovnice
 • jak správně vzorky skladovat a dopravit do laboratoře

Odběr se provádí nejčastěji do skleněných nebo polyetylenových vzorkovnic, které si vyzvednete v naší laboratoři.

Vzorkovnice se plní vždy až po okraj.

Předání výsledku rozborů

Výsledky rozborů budou předány formou Písemného protokolu o zkoušce zaslaného společně s fakturou. Za expresní zpracování vzorku si neúčtujeme zvláštní příplatky! 

Ke stažení