Poradenství

Naším cílem je spokojený zákazník. Jsme připraveni vám kdykoliv pomoci.

Pro naše zákazníky zajistíme:

  • komplexní analytický servis
  • konzultační činnost
  • kompletní vzorkování vod a odpadů a kalů
  • poradenství v oblasti ochrany životního prostředí
  • ekologický audit
  • zpracování Provozních řádů (odpadové hospodářství, vodní díla, ovzduší)
  • zavedení provozních deníků
  • zpracování Havarijních plánů
  • studie a hodnocení znečištění odpadních vod, odpadů a kalů