Analýza vod a odpadů

Nanolab, spol. s r.o. zajišťuje vzorkování odpadních i pitných vod. Vzorkování je souhrn všech činností, které vedou k odběru reprezentativního vzorku až do jeho předání do laboratoře. Kvalitně provedené vzorkování vod má významný vliv na výsledky analýzy.

Provádíme anylýzy:

  • povrchových vod
  • podzemních vod
  • pitných vod
  • odpadních vod
  • odpadů

Kdo provádí vzorkování?

Vzorkování je prováděno kvalifikovaným personálem. Pracovníci provádějící odběr vzorku, splňují všechny potřebné legislativní požadavky.

Na základě vašich požadavků zpracujeme veškerou dokumentaci související se vzorkováním.

Pro zajištění co nejpřesnějších výsledků analýz doporučujeme:

  • vzorkovnice vyzvednout přímo v naší laboratoři
  • postup odběru vzorku vždy konzultovat s našimi pracovníky

Ke stažení