Koloidní stříbro je vodný roztok kationtů stříbra (Ag+). Jedná se o nanočástice čistého metalického stříbra, rozptýlené v čištěné vodě.
Koloidní stříbro má díky svým antimikrobiálním účinkům využití v široké řadě případů. Před objevem moderních antibiotik se koloidní stříbro používalo jako univerzální lék na řadu infekcí a onemocnění. V poslední době se opět těší velké oblibě a někteří lidé tvrdí, že dokáže nahradit antibiotika a další léky na léčbu bakteriálních, virových a plísňových infekcí. Ionty stříbra jsou považovány za "biologicky aktivní" substanci, která je odpovědná za léčivé účinky koloidního stříbra. 

Rozdíly mezi koloidním a iontovým stříbrem
Koloidní stříbro vzniká rozptýlením nanočástic čistého stříbra v čištěné vodě. Stříbro je tak v roztoku rovnoměrně rozděleno v koncentraci, která je pevně stanovená. Velikost částic stříbra v roztoku se pohybuje řádově mezi 1-10 nm. Jen pro představu - velikost virů se pohybuje řádově mezi 15-100 nm.
Valná většina produktů neužívá stříbro koloidní ale iontové. Tyto 2 formy lze od sebe rozeznat relativně snadno, a to pouhým okem. Zatímco disperze nanostříbra je žlutá až hnědá (její odstín závisí na velikosti nanočástic a jejich koncentraci, resp. na stáří disperze), roztok iontového stříbra je čirý.