Jemný prací gel na šátky a roušky BAMBOO Gold 500ml

hvězda 1 hvězda 2 hvězda 3 hvězda 4 hvězda 5 (38)Počet hvězdiček je 5 z 5

BAMBOO Gold je ultra jemný prací gel na šetrné ruční praní nanošátků, nanorespirátorů a bavlněných nanoroušek. Více

Výrobce: NanolabKód produktu: P00164Doprava a platba

Původní cena 398 Kč s DPH. Ušetříte 30% (120 Kč s DPH) 278 Kč s DPH

Skladem - ihned odesíláme
ks

BAMBOO Gold je ultra jemný prací gel na šetrné ruční praní nanošátků, nanorespirátorů a bavlněných nanoroušek. Více

Výrobce: NanolabKód produktu: P00164Doprava a platba

BAMBOO GOLD jemný prací gel 500ml:  je určený výhradně pro ruční praní nanošátků, nanorespirátorů Nanolab/BreaSafe a bavlněných roušek. Díky svému složení účinně odstraňuje běžné ušpinění i nebezpečné viry a bakterie. Nepoškozuje strukturu nanovlákna a její nechtěné zanesení. Vhodné pro každodenní praní.

Návod k použití:

  • 10 - 20 ml přípravku (podle míry ušpinění) nadávkujte do 1 litru vody o teplotě do 40°C
  • rukou vodu s přípravkem důkladně promíchejte
  • vložte nanošátek/roušku/respirátor do vody a nechejte ho tam 5 - 10 minut
  • šetrně v ruce vyperte
  • následně důkladně properte v čisté vlažné vodě
  • nechejte nanošátek/roušku/resporátor volně uschnout
  • nepoužívejte pračku ani sušičku

Varování: Uchovávejte mimo dosah dětí. Zamezte kontaktu s očima. V případě kontaktu s očima je ihned vypláchněte.
Produkt: NANO+ Soap

Používejte biocidy bezpečným způsobem. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku
Účinná látka: ethanol 61g/100g

NEBEZPEČÍ
Vysoce hořlavá kapalina a páry.
Způsobuje vážné podráždění očí.
Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
Uchovávejte mimo dosah dětí.
Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
Uchovávejte obal těsně uzavřený.
PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody.
PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a/pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
Odstraňte obsah/obal jako nebezpečný odpad.

Biocidní přípravek ano
Český výrobek ano
Objem 500 ml
Obsahuje alkohol ano
Obsahuje chlor ne
Obsahuje nanostříbro ne
Použití na antivirové šátky, na bavlněné roušky, na praní
Přípravek gel na praní
Vůně ano