Jak skladovat peroxid vodíku?

Peroxid vodíku by měl být skladován:

1. V těsně uzavřené nádobě.
2. V chladném a temném místě, mimo přímé sluneční světlo.
3. Mimo dosah dětí.
4. Dále od zdrojů tepla nebo hořlavých materiálů.
5. V originálním obalu s jasně označenými varováními a pokyny pro manipulaci.

button