Zpětný odběr

Prohlášení o zpoplatnění obalů EKO-KOM

Tímto prohlašujeme,
že za všechny obaly a balené výrobky, které uvádíme na trh nebo do oběhu, byl na základě smlouvy o sdruženém plnění uhrazen poplatek za zajištění zpětného odběru a využití odpadu společnosti EKO-KOM, a.s., pod identifikačním číslem:

F00200490

Toto prohlášení na dobu neurčitou platí od 15. 01. 2023.

V Brně dne 15.1.2023

Radim Opluštil
jednatel společnosti

 

Zpětný odběr elektrozařízení

Šetřeme naši planetu, elektroodpad a baterie nepatří do směsného odpadu. Vyřazené odpadní elektrozařízení můžete bezúplatně odevzdat:

a) na sběrných místech společnosti ELEKTROWIN a.s., se kterou máme uzavřenou smlouvu o kolektivním plnění, pod identifikačním číslem: 

05877/23-ECZ

b) v sídle naší firmy v areálu Kaiser servis, spol. s r.o., Trnkova 3052/137, Brno,


V Brně dne 15.1.2023

Radim Opluštil
jednatel společnosti