Testy účinnosti sprejů a gelů PARA'KITO

Účinnost všech přípravků PARA'KITO (gelů a suchých olejů obsažených ve sprejích a roll-onech PARA'KITO) je prokázána tzv. testem "paže v uzavřeném prostoru" s protokolem, který doporučuje Světová zdravotnická organizace (WHO):

Testovaný produkt se aplikuje na předloktí (1 g / 600 cm2) před zavedením do krychle z plexiskla o velikosti 50 x 50 x 30 cm. Krychle obsahuje 50 dospělých samiček komára tygrovaného - Aedes albopictus - (nebo jiných druhů). Agresivita těchto komárů byla dříve testována na předloktí, na kterém nebyla ochrana aplikována ("kontrolní paže", u kterého bylo pozorováno nejméně 10 pokusů o přistání / kousnutí do 30 sekund). 

Každá zkouška trvá 3 minuty, během které se počítají pokusy o kousnutí, a to se opakuje (bez opětovného použití produktu) každou hodinu po dobu maximálně 8 hodin (nebo více).

Účinnost se měří v procentech počtu přistání / kousnutí komáry mezi paží s ochranou a paží bez ochrany.

Tento test přísně dodržuje pokyny ECHA (Evropská agentura pro chemické látky - Biocidy), WHO (Světová zdravotnická organizace) a americké EPA (Agentura pro ochranu životního prostředí):

  • Pokyny WHO pro testování účinnosti repelentů proti komárům pro lidskou kůži, 2009.
  • Pokyny Evropské agentury pro chemické látky (ECHA) k nařízení o biocidních přípravcích - Účinnost svazku II - hodnocení a hodnocení (části B + C), verze 3.0 - duben 2018.
  • USA EPA (USA Environmental Protection Agency), EPA Pokyny pro testování účinnosti produktu OPPTS 810-3700: repelenty proti hmyzu, které mají být aplikovány na lidskou kůži, 7. července 2010.