Acetaldehyd

Acetaldehyd je organická sloučenina se sumárním vzorcem CH3CHO. Jedná se o nejjednodušší alifatický aldehyd, který je za normálních podmínek bezbarvou, vysoce těkavou a hořlavou kapalinou s charakteristickým zápachem.

Vlastnosti a použití acetaldehydu:

  1. Acetaldehyd je meziproduktem při metabolismu ethanolu v lidském těle. Vzniká oxidací ethanolu enzymem alkoholdehydrogenázou.

  2. V průmyslu se acetaldehyd používá jako prekurzor pro výrobu řady dalších chemikálií, jako je kyselina octová, acetát ethylnatý, butanol a další.

  3. Acetaldehyd se také používá při výrobě parfémů, aromat a barviv.

  4. V potravinářství se acetaldehyd přirozeně vyskytuje v ovoci, kávě a alkoholických nápojích, kde přispívá k jejich vůni a chuti.