AdBlue

AdBlue je speciální roztok, který se používá v dieselových motorech k snížení emisí škodlivých látek. Jedná se o roztok močoviny a deionizované vody, který se přidává do výfukových plynů. Takto se přemění škodlivé oxidy dusíku na neškodný dusík a vodu. AdBlue je bezpečné a šetrné k životnímu prostředí.