Antifungální

Antifungální vlastnosti označují schopnost látky zničit nebo zabránit růstu plísní, což jsou druhy mikroorganismů. Tyto vlastnosti jsou důležité v mnoha odvětvích, včetně zdravotnictví, zemědělství a výroby potravin. Například antifungální léky se používají k léčení plísňových infekcí, zatímco v potravinářském průmyslu se mohou používat antifungální látky k prodloužení trvanlivosti potravin.