Biocidní přípravek

Biocidní přípravek je látka nebo směs látek, které mají za cíl odpuzovat, ničit, předcházet vzniku nebo ovládat škodlivé organismy. Tyto přípravky jsou používány v řadě odvětví, jako je zemědělství, zdravotnictví, potravinářství a vodárenství. Biocidy mohou zahrnovat insekticidy (proti hmyzu), fungicidy (proti plísním), rodenticidy (proti hlodavcům) a další.