Biologicky odbouratelný

Biologicky odbouratelný je termín, který se vztahuje na materiály nebo látky, které mohou být rozloženy na jednodušší složky přírodními procesy, obvykle mikroorganismy jako jsou bakterie a houby. Tyto materiály se tedy mohou vrátit zpět do přírody a nezpůsobují znečištění. Proces biologického odbourávání může trvat různě dlouho v závislosti na typu materiálu a podmínkách prostředí. Biologicky odbouratelné produkty jsou považovány za ekologicky přívětivější alternativu k tradičním materiálům, které se nerozkládají a mohou způsobit dlouhodobé environmentální problémy.