Fosfáty

Fosfáty jsou soli nebo estery kyseliny fosforečné. V přírodě se fosfáty vyskytují jako minerální soli a jsou důležitou součástí mnoha biologických molekul a procesů.

Ve formě solí se fosfáty skládají z fosfátového iontu (PO4^3-) a různých kationtů, jako jsou například sodík (Na+), draslík (K+), vápník (Ca2+) a další. Tyto soli jsou běžně obsaženy v horninách a jsou hlavním zdrojem fosforu v půdě, který je nezbytný pro růst rostlin.

Estry kyseliny fosforečné vznikají reakcí alkoholů s kyselinou fosforečnou a mají v molekulární biologii zvláštní význam. Například adenosintrifosfát (ATP) je ester obsahující fosfátové skupiny a je to klíčová molekula pro přenos energie v buňkách.

Fosfáty se široce používají v průmyslu a zemědělství. Jsou součástí hnojiv, detergentů, potravinářských aditiv a také se využívají ve vodárenství k zabránění koroze vodovodních potrubí.

Zvýšená koncentrace fosfátů ve vodních tocích a jezerech může však vést k eutrofizaci, což je proces, při kterém nadměrné množství živin vede k masivnímu růstu vodních rostlin a řas. To může narušit ekosystém a snížit množství kyslíku ve vodě, což je škodlivé pro vodní živočichy.