Kognitivní funkce

Kognitivní funkce označují procesy v mozku, které nám umožňují vnímat, učit se, pamatovat si, rozhodovat a řešit problémy. Patří sem například pozornost, paměť, jazykové schopnosti, vizuální a prostorové vnímání, schopnost plánování a organizace, řešení problémů a další. Tyto funkce nám pomáhají vnímat svět kolem nás, učit se novým věcem a úspěšně se orientovat v každodenním životě. Kognitivní funkce mohou být ovlivněny řadou faktorů, včetně stáří, zdravotního stavu, úrovně stresu nebo kvality spánku.