Nerolidol Isomers

Nerolidol je přírodní seskviterpenový alkohol, který se vyskytuje v mnoha druzích rostlin a esenciálních olejích. Existuje ve dvou geometrických izomerech, cis-nerolidol a trans-nerolidol, které se liší svým molekulárním uspořádáním a mohou mít mírně odlišné vlastnosti a vůně. Nerolidol je známý svou příjemnou vůní, která připomíná jablka, citrusy a růže, a je často používán v parfumerii a jako přísada do kosmetiky.

Kromě svého využití v kosmetickém průmyslu má nerolidol také několik potenciálních terapeutických vlastností. Bylo zjištěno, že má protizánětlivé, antioxidační, protiplísňové a protiparazitické účinky. Další studie naznačují, že může mít i antikancerogenní vlastnosti a schopnost zlepšovat pronikání léčivých látek přes kůži, což by mohlo být užitečné pro transdermální dodávání léků.