Sodium Chloride

Sodium chloride, známý také jako kuchyňská sůl nebo jednoduše sůl, je chemická sloučenina se vzorcem NaCl. Tato sloučenina se skládá z kationtů sodíku (Na+) a aniontů chloridu (Cl−), které jsou vázány v kryštalické struktuře. Sodium chloride je základní a běžně používaná látka, která má mnoho aplikací.

V přírodě se sodium chloride vyskytuje v rozsáhlých ložiskách a je hlavní složkou mořské vody. Je to základní nutriční prvek pro mnoho organismů, včetně lidí, kteří ji používají k dochucení jídla a jako konzervační prostředek.