Co je DEET?

Od jara do podzimu lidé řeší, jak se bránit komářímu bodnutí. Jedna z možností je použití repelentu, po jehož aplikaci byste měli mít od komárů na pár hodin klid. V dnešní době ale často sáhneme po repelentu chemickém. V repelentech se za účelem ochrany proti hmyzu užívá několik látek. Nejrozšířenější a zároveň nejvíc nebezpečnou látkou je DEET.

DEET je pesticid
DEET je nažloutlá olejovitá kapalina, která se původně používala v zemědělství jako pesticid na odpuzování škůdců. Pro její repelentní účinky se začal používat pro vojáky ve válce v polovině 20. století. A dnes je nejpoužívanější aktivní složkou v repelentech proti hmyzu a aplikujeme si ji běžně na kůži a oblečení. Jak ale působí na náš organismus? 

DEET je škodlivý
Výrobci repelentů obsahující složku DEET doporučují, aby se přípravek nepoužíval pod oblečení nebo na poškozenou kůži. Pokud není potřeba jeho účinku, měl by se z kůže smýt, může totiž způsobovat podráždění a kožní reakce. Existuje pár případů výskytu křečí, které jsou spjaty s toxicitou DEET. Cornell University: „Zaměstnanci Národního parku Everglades vystavení masivní expozici DEET trpěli nespavostí a poruchami nálady a kognitivních funkcí mnohem častěji než jejich méně exponovaní kolegové.” V roce 2002 zakázalo kanadské ministerstvo prodej repelentů s obsahem více než 30% složky DEET. Pro děti do 2 měsíců věku je užívání velmi škodlivé. V roce 2009 zjistil neurovědec Vincent Corbel, že DEET je neurotoxin. Blokuje enzym v nervových buňkách vašeho centrálního nervového systému, který rozkládá toxiny. Tím zapřičiňuje, že se toxiny kumulují a mohou likvidovat nervové buňky.

Zároveň je složka DEET účinným rozpouštědlem, takže může rozpouštět plasty, vlákna, kůži a různé barvy a laky. Vzhledem k tomu, že DEET je pesticid, tak není vhodné ho užívat v blízkosti zdrojů vody, neboť byla zjištěna určitá toxicita pro ryby. 

Účinný repelent bez složky DEET? ANO.
Vhodnější volbou, která šetří životní prostředí a nemá takový dopad na naše zdraví, je repelent přírodní, který nebude obsahovat složku DEET, pesticidy a další jiné chemikálie. Takový, který lze bez obav aplikovat i na malé děti či osoby s citlivou kůží. Přírodní repelenty obsahují sloučeniny přírodních látek, jako např. PARA'KITO. Takový repelent účinkuje až 10 hodin a je účinný proti všem 3 500 druhům bodavého hmyzu, včetně muchniček, moskytů, vos, včel, much, kotoulí, ovádů, klíšťat, blech, komárů a dalším...