Je peroxid vodíku bezpečný na úklid?

Peroxid vodíku je obecně považován za bezpečný na úklid, pokud je používán správně. Má antibakteriální vlastnosti a je účinný při odstraňování plísní, bakterií a virů. Výhodou je, že není toxický jako mnoho běžně používaných čistících prostředků.

Je však důležité se ujistit, že je peroxid vodíku používán správně a bezpečně. Například by měl být vždy ředěn vodou u koncentrací nad 5% (obvykle v poměru 1:1) a nikdy by neměl být smíchán s jinými čisticími prostředky, zejména s chlórem, což by mohlo vytvořit nebezpečné plyny.

Také je třeba mít na paměti, že peroxid vodíku může být dráždivý pro oči a kůži, takže by měly být při manipulaci s ním dodržovány bezpečnostní pokyny, jako je nošení rukavic a ochranných brýlí.

button