Kaiserman gelový čistič odpadu 1 litr (včetně ochranných rukavic)

Kód: 11162
199 Kč / ks 164 Kč bez DPH
Skladem
Můžeme doručit do:
27.6.2024
Možnosti doručení
Kaiserman++ tekutý gelový čistič odpadu. Silák, který 100% pomůže od ucpaného odpadu. 10 dávek. Balení obsahuje 1 pár jednorázových nitrilových rukavic.

Detailní informace

Detailní popis produktu

Kaiserman++ Extra strong gelový čistič odpadů si zvládne poradit i s nejhrubšími organickými usazeninami v kanalizačním potrubí, domovních odpadech a sifonech. Zvládá z potrubí odstraňovat běžné usazeniny, jako jsou vlasy, zbytky mýdla, usazené zbytky jídla, tukové úsady, ale také tvrdé usazeniny typu vodní kámen, cizí předměty v kanalizaci jako hadr a jiné. Při používání tekutého čističe je nutné dbát zvýšené opatrnosti a bezpodmínečně vždy dodržet níže uvedený návod k použití. Balení obsahuje 1 pár nitrilových rukavic pro vaši bezpečnost.

Postup aplikace

  • čistič Kaiserman++ aplikujte gel v přiměřené dávce cca 100-200ml přímo do ucpaného sifonu nálevky...
  • bežně postačí k uvolnění odpadu celkově cca 200ml čističe
  • čistič nechejte působit cca 15 minut v případě umyvadel, nebo 25 minut v případě WC
  • po uplynutí výše uvedené doby propláchněte nejprve menším množstvím vody. V případě že voda odtéká a neprojeví se žádná netěsnost v oblasti sifonu a navazujícího potrubí, propláchněte potrubí větším proudem vody
  • aplikace je možná pouze v případě keramického, příp. silnostěnného plastového potrubí! Nelze použít na potrubí se tenkostěnného plastu!
  • práce s přípravkem je možná pouze za dodržení zvýšených bezpečnostních opatření za použití ochranného štíu a gumových rukavic!
  • aplikaci přípravku nedpoporučujeme např. pro sprchové kouty s mělkým sifonem jelikož při reakci s nečistotou hrozí způsobení bouřlivé reakce a vytrysknutí čističe ven!
  • v případě, že při aplikaci dochází k velkému vývinu tepla a k bouřlivé reakci, je nutné dávkovat čistit po malých dávkách! Bežně postačí k uvolnění odpadu celkově cca 100 ml gelového čističe

Obsahuje: hydroxid sodný
Upozornění:  v žádném případě neprovádějte ředění přípravku vodou. Pozor může dojít k bouřlivé reakci a roztok z výlevky může vystříknout a způsobit poleptání rukou a očí! Při aplikaci přípravku vždy používejte ochranné rukavice (např. nitrilové) a obličejový štít.

Bezpečnostní pokyny

NEBEZPEČÍ
Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí 
Může být korozivní pro kovy.
Uchovávejte mimo dosah dětí.
Skladujte uzamčené.
Nevdechujte dýmy/mlhu/páry/aerosoly.
Po manipulaci důkladně omyjte ruce a zasažené části těla velkým množstvím vody.
Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou nebo osprchujte.
PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení.
Okamžitě volejte lékaře.
Kontaminovaný oděv před opětovným použitím vyperte
PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
VDECHNUTÍ: Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadňující dýchání.
Odstraňte obsah/obal jako nebezpečný odpad.

Prodávané výrobky nejprve testujeme “na vlastní kůži”. Každý výrobek musí být zkrátka perfektní. Jen takový výrobek se dostane do prodeje. Nenecháváme nic náhodě. Nabízíme jenom kvalitní, ověřené a vyzkoušené výrobky.

Doplňkové parametry

Kategorie: Čistič odpadu
Český výrobek: ano
Dávkovač: šroubovací víčko
Přípravek: gel
Určení: na čištění odpadu

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole: