F*CK COVID kapesní dezinfekce ve spreji

hvězda 1 hvězda 2 hvězda 3 hvězda 4 hvězda 5 (36)Počet hvězdiček je 5 z 5

OMG kapesní jemná a přitom velmi účinná osobní dezinfekce, která ničí 99,9% virů a bakterií. K dezinfekci rukou i předmětů.
Více

Výrobce: NanolabKód produktu: OMG_11Doprava a platba

Původní cena 162 Kč s DPH. Ušetříte 30% (49 Kč s DPH) 113 Kč s DPH

Skladem - ihned odesíláme
ks

OMG kapesní jemná a přitom velmi účinná osobní dezinfekce, která ničí 99,9% virů a bakterií. K dezinfekci rukou i předmětů.
Více

Výrobce: NanolabKód produktu: OMG_11Doprava a platba

OMG série dezinfekce: F.UCK COVID Dezinfekční kapesní sprej objem 10ml

Dezinfekční sprej v 10ml lahvičce je ideální na cesty, obzvláště, pokud si po delší dobu nemůžete umýt ruce vodou a mýdlem. Sprej jednoduše uložíte do kabelky nebo do kapsy a vyndáte vždy, když bude potřeba. Vhodné je také přibalit jej do aktovky vašemu malému školákovi. Obsah lahvičky lze navíc pohodlně doplňovat.

Jak používat dezinfekci na ruce?
Dezinfekční přípravky aplikujeme na suché ruce.

  • do dlaně nastříkejte dostatečné množství dezinfekce, aby byly ruce pořádně navlhčeny.
  • dezinfekční přípravek pečlivě vtírejte po dobu 30 sekund na všechna místa pokožky.
  • zvýšenou pozornost věnujte konečkům prstů a všem záhybům.
  • nechte dezinfekci zaschnout.
  • po zaschnutí se ruce dále neoplachují ani neutírají.

Účinná látka:: ethanol (denaturovaný)
Produkt: NANO+ Silver
Varování: Uchovávejte mimo dosah dětí. Neužívejte orálně.

Používejte biocidy bezpečným způsobem. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku
Účinná látka: ethanol 82g/100g

NEBEZPEČÍ
Vysoce hořlavá kapalina a páry.
Způsobuje vážné podráždění očí.
Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
Uchovávejte mimo dosah dětí.
Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
Uchovávejte obal těsně uzavřený.
PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody.
PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a/pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
Odstraňte obsah/obal jako nebezpečný odpad.

Barva Bílá
Český výrobek ano
Dávkovač sprej
Materiál lahvičky plast
Možnost doplnění ano
Objem 10 ml
Obsahuje alkohol ano
Obsahuje chlor ne
Obsahuje nanostříbro ne
Použití na ruce i předměty
Přípravek roztok