Eco-friendly

Eco-friendly (ekologicky šetrné) jsou takové produkty nebo postupy, které minimalizují škody na životním prostředí. Tento termín se používá pro popis produktů, které jsou vyrobeny z recyklovaných materiálů, jsou biologicky odbouratelné nebo se vyrábí z obnovitelných zdrojů. Takové produkty či postupy jsou navrženy tak, aby omezily produkci odpadu a znečištění, snižovaly spotřebu energie nebo přispívaly ke zlepšení kvality životního prostředí.