SCR

SCR je zkratka pro Selective Catalytic Reduction, což je technologie používaná v dieselových motorech k redukci emisí škodlivých látek. Systém funguje tak, že do výfukových plynů vstřikuje roztok známý jako AdBlue. Tento roztok reaguje s dusíkovými oxidy (NOx) a přeměňuje je na dusík a vodu, které jsou neškodné pro životní prostředí. Dieselové motory se systémem SCR jsou tedy šetrnější k životnímu prostředí než tradiční dieselové motory bez tohoto systému.