ČSN ISO 22241

ISO 22241 je mezinárodní norma, která specifikuje kvalitu AdBlue, roztoku se 32,5% močoviny v demineralizované vodě. AdBlue se používá v dieselových motorech s technologií selektivní katalytické redukce (SCR) k omezení emisí oxidů dusíku. Norma ISO 22241 také pokrývá systémy pro přepravu, skladování a manipulaci s AdBlue, aby se zajistilo, že kvalita produktu zůstane nezměněna při dodávání do vozidla.